İnşaat Sigortası

SİGORTANIN KAPSAMI

İnşaat faaliyetlerinin başlangıcından bitimine kadar geçen süre içinde, inşaat faaliyetlerine inşaat faaliyetleri ile ilgili ani ve beklenmedik sebeplerle ortaya çıkacak hasarların yanı sıra, doğal afetler (deprem , toprak kayması heyelan vb.) yangın, yıldırım, infilak, şantiye ve işletme kazaları, dikkatsizlik, sabotaj nedeniyle oluşacak risklere karşı inşaatınızı güvence altına alır.

İsteğe bağlı alınabilecek ek teminatlar ;

  • Enkaz kaldırma masrafları
  • İnşaat makineleri
  • Şantiye tesisleri
  • Üçüncü şahıs mali sorumluluk
  • Bakım devresi
  • Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, terör
  • Hasar neticesinde gerekli fazla mesai ve seri nakliye masrafları