Kasko Sigortası

Kasko sigortası aracınızın yanması, çalınması, çalınmaya teşebbüs edilmesi veya kaza sonucunda oluşabilecek zararları güvence altına alan bir mal sigortası türüdür. Kasko sigortası zorunlu değil, isteğe bağlı olarak yaptırılmaktadır.Ancak ister trafikte seyir halindeyken, ister dururken olsun oluşabilecek hasarların yaşanma olasılıklarının yüksekliği göz önünde bulundurulduğunda, kasko sigortası yaptırmanın gerekliliği de kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Bir kasko poliçesi ana teminatlar ve ek teminatlardan oluşur. Ana teminatlar, satın almış olduğunuz sigorta poliçesinde, sigorta şirketi tarafından standart olarak verilir.Ancak ek teminatlar, kişinin talebine göre belirlenerek ve ek bir ücretlendirme ile poliçeye dahil edilir.

Kasko Sigortası Yaptırırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Teminatlar kişinin ihtiyaç ve ödeme gücüne göre değişiklik göstermektedir.Bu nedenle ihtiyacı doğru belirlemek, doğru sigorta poliçesine sahip olmak için gereklidir.Bu konunun önemi, hasar anında daha çok anlaşılır.Bu bağlamda kasko poliçesi, yaptırırken, öncelikli tercihiniz fiyat olmamalıdır.Hızlı ve düzgün ödeme yapan şirketler arasından, uygun poliçeyi almış olmanız çok önemlidir.

Sigorta poliçenizde belirtilen araç kasko değeri, aracınız yeni ise anahtar teslim fiyatı, kullanılmış ise piyasa fiyatı ile aynı olmalıdır. Ferdi Kaza Sigortası ve İhtiyari Mali Mesuliyet Sigortasından verilen teminatlara ve ödenecek prim miktarına dikkat etmeniz gerekir.Bazen primi düşük göstermek amacıyla bu teminatlar düşük tutulmaktadır.Böylece hasar anında araç sahiplerine beklediklerinden az teminat ödemesi yapılabilmektedir.

Aracınızın, araç değer artışlarından olumsuz etkilenmemesi için poliçenin enflasyona karşı endeksli olup olmadığına dikkat etmek gerekmektedir. Grev, lokavt, deprem, sel gibi teminatların bulunup bulunmadığını kontrol etmek ve poliçedeki genel ve özel şartları tam olarak incelemek yararlıdır.

Poliçe primlerinin ödenmesi de en önemli konuların başında gelmektedir.Çünkü poliçede yazılı tarihlerden itibaren 15 gün içinde prim taksidi ödenmediği takdirde, sigorta teminatı durdurulmakta, bu tarihten sonra meydana gelecek hasarlar ise ödenmemektedir.

Kaskonun Trafik Sigortasından 6 Farkı

Türkiye’de maalesef trafikte her gün onlarca kaza oluyor. Bazen sürücülerin dikkatsizliği, bazen yol ve hava şartları bu kazalara neden oluyor. Hem araçlar, hem de insanlar bu kazalardan zarar görüyor. Bu zararlardan doğan masrafları karşılamak için kasko ve trafik sigortası yaptırarak gerekli tedbirleri almak mümkün. Trafik ve kasko sigortalarıyla aracınızda, karşı tarafta, sizde ya da arabanızdaki diğer kişilerde meydana gelebilecek hasar, yaralanma ve ölümlere karşı belirlenen teminat limitleri oranında maddi güvence sağlamış olursunuz. Genellikle içeriği karıştırılan ancak aslında birbirini tamamlayan iki sigorta türü arasında doğal olarak belirli farklar bulunuyor. Gelin hep beraber bu farkları inceleyelim ve kafanızda oluşabilecek soru işaretlerini giderelim.

Kasko isteğe bağlı, trafik sigortası zorunludur

Trafik sigortası sizin trafikte diğer kişilere karşı oluşacak sorumluluklarınızı teminat altına aldığı için zorunlu, Kasko ise sizi ve aracınızı güvence altına aldığı için isteğe bağlıdır.

Trafik sigortası karşı tarafın, kasko ise sizin hasarınızı karşılar

Trafik sigortası kaza halinde karşı tarafın hasarını karşılar. Yani sizin karşı tarafa olan sorumluluğunuzu karşılar. Sizin aracınızda oluşacak herhangi bir hasarı ya da sizin tedavi masraflarınızı kesinlikle karşılamaz. Kasko tamamen sizi koruyan bir sigorta türüdür. Kaza halinde aracınızda ve sizin (teminata göre yolcuların da) sağlığınızla ilgili oluşan tüm masrafları karşılar. Ayrıca deprem, çalınma, terör, su baskını, yangın vb. durumlarda oluşacak mağduriyetlerinizi de poliçenizde belirtilen limitler ölçüsünde karşılar.

Riskleri karşılama limitleri farklıdır

Zorunlu trafik sigortası limitlerini her yıl devlet belirler ve sabittir. Kaza, yaralanma veya ölüm halinde bu limitler üzerinden ödeme yapılır. Bu limitlerin aşılması durumunda ise aşan kısmın sorumluluğu size aittir. Örneğin, bir kaza anında karşı tarafın aracında 40.000 TL değerinde hasar oluştu. Trafik sigortası limiti 30.000 TL ise 10.000 TL’nin sorumluluğu size ait olur. Trafik sigortasının limitleri isteğe bağlı olarak değişmez. Kasko poliçesinin içerdiği teminatlar sabit değildir. Aracınız için kasko sigortası, TSRSB’nin belirlediği rayiç bedeli üzerinden yapılır. Yani aracınız perte çıkarsa bu rayiç bedel üzerinden ödeme yapılır. Yine kasko poliçesinde aracınızı nelere karşı (deprem, yangın, terör vs) sigortalayabileceğinizi siz belirleyebilirsiniz. Kaza oluşması halinde, karşı tarafta trafik sigortasının limitlerinin karşılayamadığı kadar yüksek zarar oluşması durumunda, kasko poliçenizde İhtiyari Mali Mesuliyet güvenceniz varsa trafik sigortasının limiti aşan kısmı kasko tarafından karşılanacaktır.

Fiyatlama sistemleri

Trafik sigorta primleri devletin belirlediği teminat limitleri üzerinden olsa da serbest tarife usulüne göre yapılmaktadır. Yani her sigorta şirketi aynı riski aynı limitler dahilinde karşılasa da ödemeniz gereken farklı sigorta bedeli hesaplayabilir. Bu yüzden şirketlerden fiyat sorarak en uygun trafik sigorta pirimi üzerinden sigortanızı yaptırmak en mantıklısı olacaktır. Kasko için durum daha farklı. Kasko poliçelerinde belirtilen teminatlar farklı olduğu için kaskoda amaç en ucuzu bulmak değil sizin için en uygun teminatları bulmaktır. Örneğin yaşadığınız bölge deprem riski yüksek bir bölgeyse mutlaka deprem teminatını ekletin. Sel baskınları yoğunsa sel teminatını ekletmeyi unutmayın!

Trafik Sigortası ile Kaskonun Fiyat Farkının Nedenleri

Trafik sigortasının teminatları daha düşük ve karşıladığı riskler farklı olduğu için trafik sigortasının fiyatları kaskoya göre daha düşük fiyatlıdır. Kaskonun kapsamı, koruduğu teminatları ve karşıladığı zararları ikinci madde de belirttiğimiz gibi trafik sigortasına göre daha geniş ve farklı olduğu için(kasko sigortası daha yüksek fiyatlıdır. Mesela aracınız park halindeyken biri aracınıza vurup kaçsa ya da arabanızın camı kırılsa trafik sigortası kesinlikle bu durumları karşılamaz. Oysa kasko aracınızın başına gelebilecek tüm hasarları poliçenizde belirtilen teminatlar doğrultusunda karşılar. Aralarındaki fiyat farkının temel nedeni budur.

Hasarsızlık İndirimleri

Trafik sigortasında hasarsızlık indirimi %20 civarında uygulanır. Zaten çok yüksek olmayan pirimler esas alındığında bu indirim düşük bir ücrete denk gelir. Kaskoda ise hasarsızlık indirimi %65’e kadar ulaşır. Kasko primlerinin daha yüksek olduğunu göz önüne alırsak ciddi bir indirim sağlamaktadır.

DurumZorunlu Trafik SigortasıKasko
ÇarpışmaSadece karşı tarafın mağduriyetini karşılar.Sizin aracınızda meydana gelen hasarları karşılar.
ÇarpmaSadece diğer aracın ya da çarptığınız yerin masraflarını karşılarAracınızda oluşan masrafları karşılar. Karşı tarafı karşılamaz.
ÇalınmaKarşılamaz.Aracınızın kasko poliçesinde belirlenen bedeline kadar karşılar.
DepremKarşılamaz.Kasko poliçenizde belirlenen limit kadar karşılar.
YanmaKarşılamaz.Kasko poliçenizde belirlenen limit kadar karşılar.
TerörKarşılamaz.Kasko poliçenizde belirlenen limit kadar karşılar.
SelKarşılamaz.Kasko poliçenizde belirlenen limit kadar karşılar.