Mesleki Sorumluluk Sigortası

“Mesleki sorumluluk sigortası nedir?” sorusu insanlar tarafından sıklıkla merak ediliyor. Görevini icra ederken 3. kişilere maddi veya manevi zarar verme riski bulunan doktor, avukat, mühendis, mali müşavir gibi meslek grupları bulunuyor. Mesleki sorumluluk sigortası bu mesleklerin 3. kişilere zarar verme riskini teminat altına almayı amaçlıyor.

Mesleki Sorumluluk Sigortası Ne Kadar?

Mesleki sorumluluk sigortası ücretleri poliçenin kapsamına ve belirlenen tazminat tutarına göre değişiklik gösteriyor. Her mesleğin taşıdığı riskler kendi içinde farklılık gösterdiğinden dolayı mesleki sorumluluk sigortası fiyat belirlemede icra edilen mesleğin ne olduğu da sigorta şirketleri tarafından göz önünde bulunduruluyor. Ücret konusunda net bilgi edinmek için mesleki sorumluluk sigortası sorgulama sayfaları üzerinden gerekli bilgileri girerek teklif alabilirsin.

Sorumluluk Sigortası Zorunlu mu?

Sorumluluk sigortaları bir mesleği icra ederken kişinin 3. kişilere zarar vermesi riskini teminat altına alıyor. Bu anlamda prensip olarak yaptırılması isteğe bağlı sigorta türleri arasında yer alıyor. Bununla birlikte mesleki sorumluluk sigortası yaptırması mecburi tutulmuş olan meslek grupları da bulunuyor.

Mesleki sorumluluk sigortası istisnalar hariç olmak üzere prensip olarak yaptırılması zorunlu olmayan bir sigorta türü olmakla birlikte, kişilere mesleklerini icra ederken manevi bir güvence sağlıyor. İnsanlar mesleğini icra ederken görevinin getirdiği risklerden dolayı endişe halinde olursa bu durumun verimliliğini düşürmesi söz konusu olabiliyor. Mesleki sorumluluk sigortası insanların mesleklerini icra ederken işin doğası gereği her daim mümkün olan riskleri düşünmemelerini ve böylece daha verimli şekilde çalışabilmelerini amaçlıyor.

Mesleki sorumluluk sigortası, yaptırıldığı takdirde, prensip olarak sigortalının ülke sınırları içerisinde mesleğini icra ederken ortaya çıkabilecek zararları kapsıyor. Bununla birlikte talep edilmesi halinde ek teminat olarak yurt dışında yapılan faaliyetlerin de sigorta kapsamına alınması mümkün.

Mesleki Sorumluluk Sigortası Kimler İçin Zorunlu?

Mesleki sorumluluk sigortasının yaptırılmasının zorunlu olduğu mesleklerin başında hekimlik geliyor. Doktorların muayene veya ameliyat sırasında yanlış yapacağı uygulamalar hastaların sağlığı üzerinde belki de ömür boyu kalabilecek riskler oluşturabiliyor. İnsan hayatının kıymeti ve önemi göz önünde bulundurularak doktorların mesleklerini icra ederken mesleki sorumluluk sigortalarının olması zorunlu tutuluyor.

Yukarıda da detaylı şekilde belirtildiği üzere mesleki sorumluluk sigortasının çıkış noktası insanların mesleklerini icra ederken işin beraberinde getirdiği risklerin gölgesinde kalmamalarını sağlamak. Bu amaç göz önüne alındığı zaman mesleki sorumluluk sigortasının en başta doktorlar için zorunlu olması oldukça beklendik bir durum. İnsan sağlığı üzerinde teşhis koyan ve tedaviye başlayan doktorların bazen kritik kararlar vermeleri gerekebiliyor. Bu durum özellikle bazı tıp branşlarında daha yoğun oluyor. Cerrahi operasyonlar doktorun anlık karar vermesini gerektiren sahnelere yol açabiliyor. Doktorlar bu tür bir durumla karşılaştıkları zaman karar verirken sağlıklı düşünebilmeleri için sonrasında kendi omuzlarına kalabilecek maddi külfeti düşünmüyor olmalı. Dolayısıyla ister kamu kurumlarında, ister özel kurumlarda isterse kendine ait bir muayenehanede çalışıyor olsun her doktorun mesleki sorumluluk sigortası yaptırması gerekiyor.

Mesleki sorumluluk sigortası yaptırması zorunlu olan bir diğer meslek grubu da bağımsız denetçiler. Bu konuda ikili bir ayrım yapmak gerekiyor. Serbest muhasebeci mali müşavir (SMMM) veya yeminli mali müşavir (YMM) olarak görev yapan kişiler için mesleki sorumluluk sigortası yaptırmak tercihe bağlıyken, bağımsız denetçiler için sigorta yaptırmak zorunlu tutuluyor. Kanuna veya denetim kriterlerine aykırı şekilde bağımsız denetim yapılması, denetim raporlarında eksik, yanıltıcı veya yanlış bilgi olması gibi durumlardan kaynaklanan zararlar mesleki sorumluluk sigortası ile teminat altına alınmış oluyor.

Mesleki Sorumluluk Sigortası Şartları Nelerdir?

Mesleğin icrası nedeniyle 3. kişilere verilen bir zararın mesleki sorumluluk sigortası kapsamında olabilmesi için aşağıdaki şartlar aranıyor:

 • Mesleki yanlışlık veya kaza poliçede sınırları belirtilmiş olmak mesleki faaliyet gerçekleştirilirken yapılmış olmalıdır.
 • Mesleki yanlışlık veya kaza poliçe süresi içerisinde yaşanmış olmalıdır.
 • Zarar gören 3. Kişi mesleki yanlışlık veya kaza sonucu ortaya çıkan durum nedeniyle tazminat talebinde bulunmuş olmalıdır.

Mesleki sorumluluk sigortasının teminat altına aldığı haller şu şekilde sıralanabiliyor:

 • Sigortalının ihmali nedeniyle görevini aksatması
 • Mesleğini icra ederken hizmet verdiği 3. kişilere yanlış veya hatalı beyanda bulunması
 • Mesleğin icrasının hizmet verilen 3. kişilerin kişisel verilerini ihlal etmesi

Öte yandan mesleki sorumluluk sigortası genel şartları uyarınca aşağıdaki durumlar kapsam dışı bırakılıyor:

 • Sigortalı meslek sahibinin yasa dışı veya meslek etiğiyle uyuşmayan faaliyetleri nedeniyle ortaya çıkan zararlar
 • Sigortalının alkol veya uyuşturucu gibi maddeler etkisi altında mesleğini icra ederken sebep olduğu zararlar
 • Sigortalının kendi kastıyla ortaya çıkmasına sebep olduğu zararlar.

Mesleki sorumluluk sigortalarında aksi belirtilmedikçe iş yerinde istihdam edilen elemanların da sorumluluğu poliçe kapsamına alınıyor. Yukarıda sayılan durumlar nedeniyle 3. kişilere verilen zararlar sigorta kapsamında tazmin ediliyor. Ayrıca 3. kişilerin açtıkları davalara karşı savunma sırasında yapılan mahkeme masraflarıyla avukatlık ücreti de sigorta kapsamında güvence altına alınıyor. Mahkemeye katılmak için günlük yapılması gereken masraflar yine sigorta teminatı içinde yer alıyor.

Mesleki Sorumluluk Sigortası Kimler için Yapılır?

Mesleki sorumluluk sigortası farklı meslek odalarına ve mesleki birliklere üye olan meslekleri kapsamına alıyor. Buna göre mesleki sorumluluk sigortası yaptırabilecek meslek grupları şunlardır:

 • Doktor
 • Yeminli mali müşavir
 • Serbest muhasebeci mali müşavir
 • Bağımsız denetçi
 • Avukat
 • Noter
 • Medyada çalışanlar
 • Mimar
 • Mühendis
 • Tercüman
 • Bilirkişi hizmeti verenler
 • Seyahat acenteleri
 • Bilgi işlem ve programlama hizmeti verenler
 • Sigorta şirketleri ve acenteleri
 • Yönetim danışmanları
 • İnsan kaynakları
 • Çağrı hizmeti sektörü

Yukarıda da detaylı şekilde belirtildiği üzere bazı meslekler açısından zorunlu mesleki sorumluluk sigortası söz konusuyken bazıları için isteğe bağlı şekilde mesleki sorumluluk sigortası yaptırılabiliyor.

Mesleki Sorumluluk Sigortası Gider Yazabilir mi?

Sigorta sistemi sigorta yaptırarak belirli riskleri teminat altına almak isteyen kişilerin sigorta şirketlerine prim adı verilen düzenli ödemeler yapmasıyla ilerliyor. Yapılan prim ödemeleri karşılığında sigorta şirketleri risk gerçekleştiği zaman bundan doğan zararı poliçe kapsamında tazmin etmekle yükümlü oluyor. Mesleki sorumluluk sigortası için de sigortalı olmak isteyen meslek sahibinin sigorta şirketine prim ödemeleri yapması gerekiyor. Mesleki sorumluluk sigortası için ödenen primler şirketler tarafından gider olarak gösterilebiliyor.

Görüldüğü üzere mesleki sorumluluk sigortası tüm meslekler için zorunlu olmamakla birlikte insanla doğrudan çalışan ve faaliyetleri nedeniyle insanlara zarar verme riski taşıyan meslekler açısından büyük önem taşıyor. Sen de bu mesleklerden birini icra ediyorsan hemen şimdi mesleki sorumluluk sigortası teklifi alabilirsin!